Kangaroo paw or Monkey paw in Oakland.
 Kangaroo Paw aka (Anigozanthos manglesii), (Anigozanthos flavidus), (Macropidia fuliginosa) or Mangle's Kangaroo Paw
 is native to Australia. The local name for Kangaroo Paw is nol-la-mara (Nyoongar name) and Monkey Paw. (Thanks to D.R.)